d.o.o. za arhitekturu, informatiku i zastupanje

AKTUALNI PROJEKTI

Arhitektonsko snimanje zatečenog stanja Stari grad Lukavec

Dovršetak radova na sakristiji crkve Pohođenja BDM u Voćinu

Završena prva faza obnove kuće Emsminger u Vukovaru

25.9.2012. počela rekonstrukcija sakristije u Kompolju

Uređenje potkrovlja Katoličke klasične gimnazije i katoličke osnovne škole u Požegi

Druga faza obnove i dogradnje Gradske knjižnice i čitaonice u Požegi