d.o.o. za arhitekturu, informatiku i zastupanje
PROJEKTANTSKI NADZOR

PROJEKTANTSKI NADZOR

 

Dvorac Drašković, Slatina
  • nadzor nad sanacijom zgrade – 2007-08.
Crkva Uzvišenja Sv. Križa, Gornji Križ
  • nadzor nad obnovom crkve – 2009-11.
Kapela Sv. Petra, Goltalovec
  • nadzor nad sanacijom zvonika – 2010.
Zgrada u Preradovićevoj 16, Zagreb
  • nadzor nad sanacijom ravnog krova – 2011.