d.o.o. za arhitekturu, informatiku i zastupanje
SURADNJA S EMINENTNIM STRUČNJACIMA I UMJETNICIMA

SURADNJA S EMINENTNIM STRUČNJACIMA I UMJETNICIMA

prof.dr.sc. Sanja Cvetnić, dipl.povj.umj.
Duško Čikara, viši konzervator – dipl.povj.umj.
dr.sc. Zorislav Horvat, dipl.ing.arh.
prof. Hrvoje Ljubić, akademski kipar
Mladen Mikulin, akademski kipar
prof. Josip Poljan, akademski kipar
akademik Šime Vulas