d.o.o. za arhitekturu, informatiku i zastupanje
ARHITEKTURA

2003-2012
CRKVA POHOĐENJA BDM VOĆIN
Projekti rekonstrukcije. Projekti uređenja interijera i dizajn sakralnog namještaja. Posveta crkve 2011.

2006
BAKAČEVA ZAGREB
Arhitektonska snimka zatečenog stanja.

2006
TENISKI KLUB SAN-SPIN ZAGREB
Glavni i izvedbeni projekt. Izvedeno.

2007
KUĆA B ZAGREB
Glavni i izvedbeni projekt.

2008-2012
KUĆA FRANJE TUĐMANA 10 VUKOVAR
Glavni i izvedbeni projekt obnove i rekonstrukcije. U izvedbi.

2008-2012
KUĆA EMSMINGER VUKOVAR
Glavni i izvedbeni projekt obnove i rekonstrukcije. U izvedbi.

2008-2012
KUĆA PUCHES VUKOVAR
Glavni i izvedbeni projekt obnove i rekonstrukcije. U izvedbi.

Projekti obnove kuća u povijesnoj jezgri Vukovara dio su velikog projekta koji ima za cilj obnovu i revitalizaciju Podunavlja. Obnova se odvija u dvije faze; prva obuhvaća konstruktivnu sanaciju, odnosno rekonstrukciju, a druga unutarnje opremanje prostora.

2009-2012
VLASTELINSKA KURIJA I “PERCEPTORATUM” VUKOVAR
Glavni projekt rekonstrukcije. Izvedbeni projekt pročelja. U izvedbi.

2009-2012
VLASTELINSKA KURIJA II “DIRECTORATUM” VUKOVAR
Glavni projekt rekonstrukcije. Izvedbeni projekt pročelja. U izvedbi.

2009-2012
VLASTELINSKA KURIJA III “DOMUM” VUKOVAR
Glavni projekt rekonstrukcije. Izvedbeni projekt pročelja. U izvedbi.

2008-2012
GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA POŽEGA
Glavni i izvedbeni projekt obnove i dogradnje. U izvedbi.

2009-2010
ATELIER M. MIKULIN VUKOVINA
Idejno rješenje

2009-2010
KURIJA MIHALOVIĆ FERIČANCI
Konzervatorska dokumentacija

2009
STARI GRAD LUKAVEC
Izvedbeni projekt rekonstrukcije lukovice nad ulaznim rizalitom. Izvedeno.

2009
GEO-INFO CENTAR VOĆIN
Idejni projekt.

2009-2010
CRKVA I ŽUPNI DVOR BL. IVANA MERZA SLATINA
Idejni i glavni projekt. Početak izgradnje.

2010
CRKVA SV. FILIPA I JAKOVA JURJEVO
Konzervatorska studija.

2010
STARI GRAD SLUNJ
Projekt rekonstrukcije ulaznog dijela.

2010-2012
KAPELA SV. PETRA GOTALOVEC
Konzervatorsko-restauratorska dokumentacija. Glavni i izvedbeni projekt obnove i sanacije. Početak radova.

2009-2010
KATEDRALA GOSPIĆ
Glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije lukovice zvonika. Izvedeno.

2009-2012
KATOLIČKA KLASIČNA GIMNAZIJA I OSNOVNA ŠKOLA POŽEGA
Izvedbeni projekt uređenja interijera. Izvedbeni projekt uređenja potkrovlja. Idejni projekt dogradnje.

2010-2012
CRKVA SV. STJEPANA KOMPOLJE
Glavni projekt konstruktivne sanacije. Izvedbeni projekt rekonstrukcije sakristije.

2010
BIBLIOTEKA I DVORANA SV. TEREZIJE POŽEGA
Idejni projekt obnove i dogradnje.

2011
MODRUŠ
Konzervatorska studija.

2011
DAB ZAGREB
Idejni projekt uređenja interijera.

2011-2012
CRKVA SV. DUHA POŽEGA
Izvedbeni projekt uređenja svetišta.

2012
KAPELA  SV. ANTUNA PUSTINJAKA MIHALJEVCI
Idejno rješenje uređenja.

2012
CRKVA NAŠAŠĆA SV. KRIŽA ORAHOVICA
Glavni projekt obnove i uređenja.