d.o.o. za arhitekturu, informatiku i zastupanje
DIZAJN SAKRALNOG NAMJEŠTAJA

DIZAJN SAKRALNOG NAMJEŠTAJA

 

Crkva Sv. Petra i Pavla u Kaptolu – 2008.
  • svetište: oltar, ambon, krstionica
Crkva Pohođenja BDM u Voćinu – 2010.
  • svetište: sedes, stolice
  • lađa: klupe
  • kapela: krstionica
Katolička klasična gimnazija i katolička osnovna škola u Požegi – 2010.
  • kapela: oltar, ambon, sedes, klupe