d.o.o. za arhitekturu, informatiku i zastupanje
PROJEKTI DIZALA

PROJEKTI DIZALA

 

Bogovićeva ulica 2, Zagreb – rekonstrukcije dizala
 • idejni projekt / ishođena lokacijska dozvola – 2008.
 • glavni projekt / ishođena potvrda glavnog projekta – 2010.
Bogovićeva ulica 1, Zagreb – rekonstrukcija dizala
 • idejni projekt / ishođena lokacijska dozvola – 2008.
 • glavni projekt za ishođenje građevne dozvole – 2009.
Jurišićeva 1, Zagreb – rekonstrukcija dizala
 • idejni projekt / ishođena lokacijska dozvola – 2008.
 • glavni projekt za ishođenje građevne dozvole – 2009.
Jurišićeva 3, Zagreb – dogradnja dizala
 • idejni projekt / ishođenje prethodnog mišljenja Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture – 2009.
Masarykova – Gundulićeva, Zagreb
 • idejni projekt pozicije klima uređaja – 2009.
Zgrada Sveučilišta i Pravnog fakulteta, Zagreb – osobno panoramsko dizalo
 • idejni projekt / ishođena lokacijska dozvola – 2009.
 • glavni projekt / ishođena potvrda glavnog projekta – 2010.
 • izvedeno – 2011.