d.o.o. za arhitekturu, informatiku i zastupanje
KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKA ISTRAŽIVANJA

KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKA ISTRAŽIVANJA

 

Naselje Galižana
 • konzervatorska podloga za urbanistički plan uređenja (UPU) i detaljne planove uređenja (DPU) – 2008.
Župni dvor i kapela Ranjenog Isusa, Zrinski Topolovac
 • arhitektonska snimka zatečenog stanja – 2008.
 • preliminarna konzervatorsko-restauratorska istraživanje – 2008.
Kurija Mihalović, Feričanci
 • arhitektonska snimka zatečenog stanja – 2009.
 • konzervatorska dokumentacija – 2009.
Crkva Sv. Filipa i Jakova, Sv. Juraj
 • konzervatorska studija – 2010.
Kapela Sv. Petra, Gotalovec
 • arhitektonska snimka zatečenog stanja – 2011.
 • konzervatorsko-restauratorska dokumentacija
 • glavni i izvedbeni projekt obnove i sanacije – 2012.
Crkva Uzvišenja Sv. Križa, Križ
 • arhitektonska snimka zatečenog stanja – 2011.
 • preliminarna konzervatorsko-restauratorska dokumentacije – 2011.
Stari grad Modruš
 • konzervatorsko-restauratorska dokumentacija – 2011.