d.o.o. za arhitekturu, informatiku i zastupanje
PROJEKTI – SAKRALNO

PROJEKTI – SAKRALNO

 

Zgrada mrtvačnice uz kapelu Uznesenja sv. Križa, Gornji Križ
  • idejni projekt – 2007.
Crkva i župni dvor Bl. Ivana Merza, Slatina
  • idejni projekt/ishođenje lokacijske dozvole – 2009.
  • glavni projekt/ishođenje potvrde glavnog projekta – 2010.
Dvorana za vjerske obrede – Ilok
  • idejno rješenje – 2010.
Župni dvor i kapela Ranjelog Isusa, Zrinski Topolovac
  • glavni projekt statičke sanacije – 2011.
  • glavni projekt sanacije od vlage – 2011.
Crkva Sv. Nikole i Svetište Gospe od Suza, Pleternica
  • idejni projekt uređenja crkve i svetišta – 2011.
Dvorana Sv. Terezije Avilske (Kino Central), Požega
  • snimka postojećeg stanja – 2011.
  • idejni projekt uređenja i dogradnje – 2011.
Kapela Blaženog Ivana Pavla II, Kantrovci
  • idejni projekt/ishođenje rješenja o uvjetima građenja – 2011.