d.o.o. za arhitekturu, informatiku i zastupanje
PROJEKTI – STANOVANJE

PROJEKTI – STANOVANJE

 
Obiteljska kuća – projekt rekonstrukcije ulične ograde, Zagreb
 • idejni projekt/ishođena lokacijska dozvola – 2006.
 • glavni projekt/ishođena građevna dozvola – 2007.
Obiteljska kuća F – rekonstrukcija i dogradnja, Zagreb
 • idejni projekt/ishođena lokacijska dozvola – 2006.
 • glavni projekti/ishođena građevna dozvola – 2007.
Stambeno poslovna građevina G, Stubičke Toplice
 • idejni projekt/ishođena lokacijska dozvola – 2006.
 • glavni projekt/ishođena građevna dozvola – 2007.
Stan AN – adaptacija, Zagreb
 • idejni projekt/ishođenje lokacijske dozvole – 2008.
Stambena građevina – kuća za odmor, Samobor
 • idejni projekt/ishođenje rješenja o uvjetima građenja – 2008.
Stambena građevina, Tkon
 • idejni projekt/ishođenje rješenja o uvjetima građenja – 2008.
Paviljon i kamin s krušnom peći, Stražeman
 • glavni i izvedbeni projekt – 2009.
Kuća R, Samobor
 • opločenje bazena – 2009.
Kuća P – dogradnja nadstrešnice/zimski vrt, Ogulin
 • idejni projekt – 2009.
Garaža s pomoćnim prostorijama, Kotoriba
 • idejni projekt / ishođeno rješenje o uvjetima građenja – 2009.
Župni dvor I, Voćin
 • idejno rješenje – 2009.
Župni dvor II, Voćin
 • glavni i izvedbeni projekt u izgradnji – 2011.
Kuća Š, Zagreb
 • uređenje okoliša i interijera – 2010.
Stambeno poslovna zgrada P2, Zagreb
 • idejni projekt/ishođenje rješenja o uvjetima građenja – 2011.
 • glavni projekt – 2011.
Kuća Š2, Lovinac
 • glavni i izvedbeni projekt – 2011.
Kuća P3, Zagreb
 • glavni projekt uređenja terase – 2011.
Kompleks župnog dvora, Zrinski Topolovac
 • idejni projekt uređenja / ishođenje lokacijske dozvole – 2012.
Pastoralna kuća, Mihaljevci
idejno rješenje – 2012.