d.o.o. za arhitekturu, informatiku i zastupanje

VLASTELINSKA KURIJA I “PERCEPTORATUM” VUKOVAR

VLASTELINSKA KURIJA I "PERCEPTORATUM" VUKOVAR

Izvedbeni projekt sanacije i rekonstrukcije pročelja, sjeverno (ulično) pročelje